Det er foreningens formål at udbrede kendskab til og vække interesse for Solrød Kommunes historie i fortid og nutid - dels gennem aktiv, udadvendt virksomhed, og dels ved at arbejde med indsamling af materiale og data, der kan belyse kommunens historie.

Foreningen har i 2011 overtaget ansvaret for den daglige drift af Solrød kommunes Lokalarkiv.

© Poul-Henrik Klausen