Anderledes tur til Karlstrup Landsby


Referat af Bo Olsson


Søndag den 10. juni var vi inviteret til en anderledes udflugt til den nordligste landsby i vor kommune, nemlig Karlstrup. Karlstrup har den egenart, at den i 1970 blev skilt fra Karlslunde, for at komme til at tilhøre den nyligt oprettede Solrød Storkommune. Og denne landsby var vi inviteret til at opleve, i et samarbejde mellem Solrød lokalhistoriske Forening og Karlstrup Landsbylaug, personaliseret i Jette Thøgersen og Ilsy Hansen, samt også Arne Hansen, Lykke (Bentzen) og Bent Herlin.

Der stod vi så på en noget kølig, blæsende og med enkelte byger - vejr, søndag formiddag kl. lidt over ti, ca. tres personer, klar til at gå på opdagelse.

Vi blev ført ind i ”den gamle Karlstrup skoles gymnastiksal”, hvor vi fik fortalt grundlæggende historier fra byens fortid.

Derefter blev vi delt op i to hold og med guide på, startede vi hver sit sted. Jeg var på det hold der startede med at gå gennem den dejlige golfbane og videre ind på golfbanens gårdsplads, hvor en her barnefødt dame fortalte stedets historie, og videre ind gennem det istandsatte medlemshus.

Derfra videre ind over Karlstrupgård, hvor vi så på den kønt istandsatte gård med alle de nye længer og med plads til mange familier, samt på gården bagved, hvor der i dag er hestestutteri og hvor vi fik historien om den dramatiske ildløs, som hvis vinden havde været i modsat retning, ville kunne have brændt det meste af Karlstrup af. Heldigvis var vinden dengang i modsat retning, så gnisterne føg ud over markerne og kalkgraven.

Vi gik videre op ad Kalkværksvej, til en dejlig udsigt ud over Kalkværksgraven og vi hørte om denne store virksomhed og om hvor meget vand der er i graven, om bestyrerbolig og meget andet godt.

Vi gik ind i ”Strædet” og havnede der næsten i en anden verden. Derefter forbi ”Vejgård” med den runde altan og ind i Søndergård, hvor vi hørte om istandsættelse på den måde, at det lignede det oprindelige.

Videre ad Vestergade, Brændmosevej, Hyveled, Bygaden og Krogen…helt ind bagved. Jeg hørte én sige: ”Jeg troede jeg kendte alle steder i Solrød kommune, men her var steder jeg aldrig har set før”. Meget idyllisk.

Hvis vor guide, naturligt nok, ikke vidste det hele, spurgte hun bare ”Tove”(Johannesen). Det gjorde vi andre også efterhånden, for Tove var barnefødt i byen og det meste af hendes familie, onkler og tanter, fætre og kusiner, havde befolket store dele af byen. Og hun kunne fortælle om husene og om gadekæret og om engen over til gadekæret, hvor hun færdedes som barn, og som i dag ligger under jorde i en privat have. Joh, kom ikke her og sig, at vi ikke fik noget at vide.

Nå, men tiden var ved at være knap, så vi måtte skynde os tilbage til den gamle Karlstrup skoles nordre bygning, ”Sognehuset i Karlstrup Landsby”, som var blevet stillet os velvilligt til rådighed (og tak for det) for vores spisepause. Her fik vi dejlig veltillavet mad, leveret af Jersie Forsamlingshus,

Også her var der spændende at høre. Man havde fået det legendariske førstelærerpar, Lis og Bent Bentzens yngste datter, Lykke, til at fortælle om hvordan forældrene var, lige her på stedet, lige her hvor de har boet. Hvordan tiden var, om virkelige hændelser og anekdoter. Et meget levende foredrag, der gav et billede af en meget aktiv og morsom familie, hvor især faderen, ofte benyttede nogle anledninger til fest og ballade, havde interesse for samfund og politik, samt hjalp omkring sig, hvor man nu kunne, men som selvfølgelig også oplevede kedelige ting.

Også her gik tiden hurtigt og vi måtte bevæge os nordpå til den smukke Karlstrup kirke, hvor Bent Herlin stod parat til at fortælle os om kirkens seværdigheder, mærkværdigheder og historie. Han er en meget levende fortæller, der nærmest hoppede under fortællingen.

Det sidste nye der var sket var, at man lige havde fået installeret nyt orgel med mange flere toner end det gamle og det var opsat på den måde, at manualet står i den ene side og piberne i den anden, således at lyset fra bagvinduet, uhindret, kan strømme ind i kirken.

Efter dette gode foredrag gik de fleste en tur på kirkegården, hvor man bl.a. kunne se førstelærerparrets gravsten, samt det i vor forenings føromtalte kunstnerpar Starckes gravsted, med samt et gammelt stykke prosa ved en forhenværende klokke:


Hvis Gud er med os

hvem kan da være imod os.

Denne klokke lod ærlig og velbyrdig mand Mogens Krabbe

til Wigsholm støbe til sine Sognekirkes nytte og gavn.

Anno Domini MDLXIII


Disse romertal er ikke lige sådan at oversætte, måske vi skal lave en konkurrence over temaet?

(I det Herrens år 1563)

Nå, så skulle vi tilbage til Sognehuset, gennem blæst, lidt mørke skyer og regndråber, for at komme ind til dejlig kaffe og kage.

Vi var inviteret til ”En anderledes udflugt”, men det blev den ikke dårligere af. Det blev en rigtig dejlig tur, som vi fra Solrød lokalhistoriske Forening ønsker at takke de fra Karlstrup Landsbylaug for. Det eneste der nu mangler er, at nu når vort lokalhistoriske arkiv snart genåbner, at alle de gode manuskripter og beskrivelser der er brugt under turen, vil blive indleveret eller scannet til dette arkiv, så er sagen fuldbragt.

  Tilbage

© Poul-Henrik Klausen